COVID19 tartunnat ikäryhmittäin, sukupuolittain, sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain – R Studio

THL:n avoimen rajapinnan kautta pääsee lataamaan tartuntatautirekisterin tietoja suoraan alla olevan ohjeen mukaisesti. Alla listattuna tarvittavat R-kirjastot ja omina lisäyksinäni SQL -lauseet haluttujen tietojen poimintaan. Kevään mittaan olen näistä tehnyt päivittäin koosteita mm. Twitteriin ja toistaiseksi toiminut moitteettomasti. Eläköön avoinrajapinta. R-ohjelman voit ladata R-studio versiona täältä tai sitten voit käyttää vaihtoehtoisesti tätä versiota.

Have fun with R!

Marko

#Koodausohje-esimerkki R-kielellä
#Tässä esimerkissä haetaan THL:n rajapinnasta COVID-19-tapaukset ikäryhmittäin ja tehdään niistä aineisto.

#Paketti datan editoimiseen ja visualisointiin
library(tidyverse)
#Paketti datan lukemiseen
library(jsonlite)
library(sqldf)
library(DBI)
library(data.table)

HUOM VAIHDA AINA ENSIN PÄIVÄMÄÄRÄ
#190620
#100620

#-----------------------------------------
#IKÄRYHMITTÄIN
#----------------------------------------

#Paketti datan editoimiseen ja visualisointiin
library(tidyverse)
#Paketti datan lukemiseen
library(jsonlite)
library(sqldf)
library(DBI)
library(readr)  # Read tabular data.
library(tidyr)  # Data frame tidying functions.
library(dplyr)  # General data frame manipulation.
library(ggplot2) # Flexible plotting.
mydb <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "my-db.sqlite")
#dbDisconnect(mydb)
#unlink("my-db.sqlite")

#otetaan edellispäivän data talteen 
#Luetaan aineisto sisään
 aineisto <- fromJSON("https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json?column=ttr10yage-444309")

#puretaan kategoriat paloiksi
 label <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$ttr10yage$category$label))
 index <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$ttr10yage$category$index))
 
 #Nimetään palaset
 names(label)<-"label"
 names(index)<-"index"
 
 #Laitetana vielä rivinumerot sarakkeiksi, jotta nämä saadaan yhteen.
 label<-rownames_to_column(label)
 index<-rownames_to_column(index)
 
 #Yhdistetään rivinimeä käyttäen
 kategoriat <- index %>% left_join(label,by="rowname")
 
 #otetaan data
 data <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$value))
 data_old <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$value))
 
 #Nimetään
 names(data)<-"Tapauksia"
 names(data_old)<-"Tapauksia_edellispvm"

 data<-rownames_to_column(data)
 data_old<-rownames_to_column(data_old)

 data$rowname<-as.numeric(data$rowname)
 data_old$rowname<-as.numeric(data_old$rowname)

 
#Yhdistetään muuhun aineistoon
 dataset_ir_190620 <- kategoriat %>% left_join(data,by=c("index"="rowname"))
 dataset_ir_old <- kategoriat %>% left_join(data_old,by=c("index"="rowname"))

dataset_ir_190620


#VIEDÄÄN TULOKSET KANSIOON

write.table(dataset_ir_190620, file = "C:/...LISÄÄ TÄHÄN OMA POLKUSI/dataset_ir_190620.txt", sep = "\t", col.names = NA, qmethod = "double")
#katsotaan lopuksi tulokset
View(dataset_ir_190620)

#tässä kohtaa voi olla tarvetta hakea aikaisempia tietoja ja se tehdään seuraavalla tavalla
#LUETAAN KOONTI TAKAISIN

dataset_ir_200520 <- read.delim("C:/Users/marko/Dropbox/kuvat/home/Marko/R/koronadataa/dataset_ir_200520.txt")
View(dataset_ir_200520)
#vaihda päivämäärä, jotta saat halutun päivän tiedot tähän vertailuun mukaan

#tämä mikäli, et ole sitä jo tehnyt....
mydb <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "my-db.sqlite")

#ladataan taulut
dbWriteTable(mydb, "dataset_ir_140520", dataset_ir_140520)

#TÄMÄ JA EDELLINEN PÄIVÄ (muuta pvm tekstit oman tarpeesi mukaan)
rsa <- dbSendQuery(mydb, 'SELECT a.label, a.Tapauksia as Tapaukset_190620, b.Tapauksia as Tapaukset_180620, (a.Tapauksia)-(b.Tapauksia) as Muutos_lkm
FROM dataset_ir_190620 a 
LEFT JOIN dataset_ir_180620 b 
ON a.label = b.label')
dbFetch(rsa)

#tai sitten vaikka näin

#RAJOITUSTEN PURUSTA TÄHÄN PÄIVÄÄN 
rsa <- dbSendQuery(mydb, 'SELECT a.label, a.Tapauksia as Tapaukset_190620, b.Tapauksia as Tapaukset_310520, (a.Tapauksia)-(b.Tapauksia) as Muutos_lkm
FROM dataset_ir_190620 a 
LEFT JOIN dataset_ir_310520 b 
ON a.label = b.label')
dbFetch(rsa)

Alla esimerkki, miten tiedot haetaan sukupuolittain.

#-----------------------------------------
#SUKUPUOLITTAIN
#----------------------------------------
#Paketti datan editoimiseen ja visualisointiin
 library(tidyverse)
#Paketti datan lukemiseen
library(jsonlite)
library(sqldf)
library(DBI)

mydb <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "my-db.sqlite")
#dbDisconnect(mydb)
#unlink("my-db.sqlite")


#Luetaan aineisto sisään
 aineisto <- fromJSON("https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json?column=sex-444328")

#puretaan kategoriat paloiksi
 label <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$sex$category$label))
 index <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$sex$category$index))
 
 #Nimetään palaset
 names(label)<-"label"
 names(index)<-"index"
 
 #Laitetana vielä rivinumerot sarakkeiksi, jotta nämä saadaan yhteen.
 label<-rownames_to_column(label)
 index<-rownames_to_column(index)
 
 #Yhdistetään rivinimeä käyttäen
 kategoriat <- index %>% left_join(label,by="rowname")
 
 #otetaan data
 data <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$value))
 
 #Nimetään
 names(data)<-"Tapauksia"

 data<-rownames_to_column(data)

 data$rowname<-as.numeric(data$rowname)#Yhdistetään muuhun aineistoon
dataset_sp_190620 <- kategoriat %>% left_join(data,by=c("index"="rowname"))

dataset_sp_190620

write.table(dataset_sp_190620, file = "C:/....TÄHÄN OMA TIEDOSTOSIJAINTISI TULOSTIEDOSTOILLE.../dataset_sp_190620_sukupuolittain.txt", sep = "\t", col.names = NA, qmethod = "double")

#LUETAAN KOONTI TAKAISIN (MIKÄLI TARVETTA...) HUOM. TÄMÄ ON VAIN MALLI...
dataset_sp_190620 <- read.delim("C:/..TÄHÄN OMA TIEDOSTOSIJAINTISI.../dataset_sp_190620_sukupuolittain.txt")
View(dataset_sp_190620)

#ladataan taulut
dbWriteTable(mydb, "dataset_sp_190620", dataset_sp_190620)

#TOIMII
rsa <- dbSendQuery(mydb, 'SELECT a.label, a.Tapauksia as Tapaukset_190620, b.Tapauksia as Tapaukset_180620, (a.Tapauksia)-(b.Tapauksia) as Ero_eiliseen
FROM dataset_sp_190620 a 
LEFT JOIN dataset_sp_180620 b 
ON a.label = b.label')
dbFetch(rsa)

Seuraavaksi katsotaan, miten saadaan ladattua tiedot sairaanhoitopiireittäin.

#-----------------------------------------
#SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN
#----------------------------------------
#Paketti datan editoimiseen ja visualisointiin
 library(tidyverse)
#Paketti datan lukemiseen
 library(jsonlite)
library(sqldf)
library(DBI)
mydb <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "my-db.sqlite")
#Luetaan aineisto sisään
 aineisto <- fromJSON("https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json?column=hcdmunicipality2020-445222")

#puretaan kategoriat paloiksi
 label <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$hcdmunicipality$category$label))
 index <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$hcdmunicipality$category$index))
 
 #Nimetään palaset
 names(label)<-"label"
 names(index)<-"index"
 
 #Laitetana vielä rivinumerot sarakkeiksi, jotta nämä saadaan yhteen.
 label<-rownames_to_column(label)
 index<-rownames_to_column(index)
 
 #Yhdistetään rivinimeä käyttäen
 kategoriat <- index %>% left_join(label,by="rowname")
 
 #otetaan data
 data <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$value))
 
 #Nimetään
 names(data)<-"Tapauksia"
 names(data_old)<-"Tapauksia_edellispvm"
 data<-rownames_to_column(data)
 data_old<-rownames_to_column(data_old)
 data$rowname<-as.numeric(data$rowname)
 data_old$rowname<-as.numeric(data_old$rowname)
 
#Yhdistetään muuhun aineistoon
dataset_shp_190620 <- kategoriat %>% left_join(data,by=c("index"="rowname"))
#dataset <- kategoriat %>% left_join(data,by=c("index"="rowname"))

dataset_shp_190620
#plot(dataset_shp_190620)

write.table(dataset_shp_190620, file = "C:/...TÄHÄN OMA TIEDOSTOSIJAINTISI.../dataset_shp_190620_shp.txt", sep = "\t", col.names = NA, qmethod = "double")

#ja jos on tarvetta niin ladataan vanhaa dataa näin...
#LUETAAN KOONTI TAKAISIN
dataset_shp_050520 <- read.delim("C:/...TÄHÄN OMA TIEDOSTOSIJAINTISI.../dataset_shp_050520_shp.txt")
View(dataset_shp_050520)

#ladataan taulut (jos tarvetta...)
#dbWriteTable(mydb, "dataset_shp_050520", dataset_shp_050520)
#tämä täytyy kyllä tehdä, jotta alla oleva kysely saadaan toimimaan...
dbWriteTable(mydb, "dataset_shp_190620", dataset_shp_190620)

#EILISEEN VERRATTUNA
rsa <- dbSendQuery(mydb, 'SELECT a.label, a.Tapauksia as Tartunnat_190620, b.Tapauksia as Tartunnat_180620, (a.Tapauksia)-(b.Tapauksia) as Ero_edellispäivään
FROM dataset_shp_190620 a 
LEFT JOIN dataset_shp_180620 b 
ON a.label = b.label')
dbFetch(rsa)

#RAJOITUSTEN HÖLLENTÄMINEN 1.6. LÄHTIEN
rsa <- dbSendQuery(mydb, 'SELECT a.label, a.Tapauksia as Tartunnat_190620, b.Tapauksia as Tartunnat_310520, (a.Tapauksia)-(b.Tapauksia) as Muutos_31_5_lähtien
FROM dataset_shp_190620 a 
LEFT JOIN dataset_shp_310520 b 
ON a.label = b.label')
dbFetch(rsa)


#RAJOITUSTEN POISTO - KOULUJEN AVAUS
rsa <- dbSendQuery(mydb, 'SELECT a.label, a.Tapauksia as Tartunnat_190620, b.Tapauksia as Tartunnat_130520, (a.Tapauksia)-(b.Tapauksia) as Muutos_13_5_lähtien
FROM dataset_shp_190620 a 
LEFT JOIN dataset_shp_130520 b 
ON a.label = b.label')
dbFetch(rsa)

Kuntakohtaiseen dataan pääsee käsiksi alla olevan koodin kautta….

#-----------------------------------------
#KUNNITTAIN
#----------------------------------------
#Paketti datan editoimiseen ja visualisointiin
 library(tidyverse)
#Paketti datan lukemiseen
 library(jsonlite)
library(sqldf)
library(DBI)
#Luetaan aineisto sisään
 aineisto <- fromJSON("https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json?column=hcdmunicipality2020-445268L")

#puretaan kategoriat paloiksi
 label <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$hcdmunicipality$category$label))
 index <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$hcdmunicipality$category$index))
 
 #Nimetään palaset
 names(label)<-"label"
 names(index)<-"index"
 
 #Laitetana vielä rivinumerot sarakkeiksi, jotta nämä saadaan yhteen.
 label<-rownames_to_column(label)
 index<-rownames_to_column(index)
 
 #Yhdistetään rivinimeä käyttäen
 kategoriat <- index %>% left_join(label,by="rowname")
 
 #otetaan data
 data <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$value))
 
 #Nimetään
 names(data)<-"Tapauksia"
 data<-rownames_to_column(data)
 data$rowname<-as.numeric(data$rowname)
 
#Yhdistetään muuhun aineistoon
dataset_kunta_190620 <- kategoriat %>% left_join(data,by=c("index"="rowname"))


#TALLENNETAAN OMAAN TIEDOSTOSIJAINTIIN MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN...
write.table(dataset_kunta_190620, file = "C:/...TÄHÄN OMA TIEDOSTOSIJAINTI.../dataset_kunta_190620_kunnittain.txt", sep = "\t", col.names = NA, qmethod = "double")

#KATSOTAAN VIELÄ MILTÄ POIMINTA NÄYTTÄÄ...
dataset_kunta_190620

#LUETAAN KOONTI TAKAISIN, MIKÄLI TARVITSET VANHOJA FILUJA....
dataset_kunta_040520 <- read.delim("C:/...TÄHÄN OMA.../dataset_kunta_040520_kunnittain.txt")
View(dataset_kunta_040520)

#ladataan taulut
#dbWriteTable(mydb, "dataset_kunta_040520", dataset_kunta_040520)
#dbWriteTable(mydb, "dataset_kunta_050520", dataset_kunta_050520)
#dbWriteTable(mydb, "dataset_kunta_060520", dataset_kunta_060520)
#dbWriteTable(mydb, "dataset_kunta_070520", dataset_kunta_070520)
#dbWriteTable(mydb, "dataset_kunta_080520", dataset_kunta_080520)
#dbWriteTable(mydb, "dataset_kunta_090520", dataset_kunta_090520)
#dbWriteTable(mydb, "dataset_kunta_100620", dataset_kunta_100620)
#dbWriteTable(mydb, "dataset_kunta_130520", dataset_kunta_130520)
#dbWriteTable(mydb, "dataset_kunta_010620", dataset_kunta_010620)
dbWriteTable(mydb, "dataset_kunta_190620", dataset_kunta_190620)

#LUODAAN NÄKYMÄ (VIEW) JA TEHDÄÄN VERTAILU EDELLISPÄIVÄÄN

dbExecute(mydb, 'CREATE VIEW dataset_sortattu_kunta_190620a AS SELECT a.label, a.Tapauksia as Tartunnat_190620, b.Tapauksia as Tartunnat_180620, (a.Tapauksia)-(b.Tapauksia) as Lisäys
FROM dataset_kunta_190620 a  
LEFT JOIN dataset_kunta_180620 b 
ON a.label = b.label ORDER BY Lisäys DESC')

#View(dataset_sortattu_kunta_190620)

#TOIMII MUTTA ANTAA SAMAN SARAKDATAN KUIN TÄMÄN PÄIVÄN TUTKI TUTKI
rsa <- dbSendQuery(mydb, 'SELECT * FROM dataset_sortattu_kunta_190620a ORDER BY Lisäys DESC')
dbFetch(rsa)

Ladataan vielä päiväkohtainen data ie. tartunnat päivittäin.

#“An inefficient virus kills its host. A clever virus stays with it.”
#—James Lovelock

#-----------------------------------------
#PÄIVITTÄIN
#----------------------------------------
#Paketti datan editoimiseen ja visualisointiin
 library(tidyverse)
#Paketti datan lukemiseen
 library(jsonlite)
library(sqldf)
library(DBI)
#Luetaan aineisto sisään
 aineisto <- fromJSON("https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.json?column=dateweek2020010120201231-443702L")

#puretaan kategoriat paloiksi
 label <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$dateweek$category$label))
 index <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$dimension$dateweek$category$index))
 
 #Nimetään palaset
 names(label)<-"label"
 names(index)<-"index"
 
 #Laitetana vielä rivinumerot sarakkeiksi, jotta nämä saadaan yhteen.
 label<-rownames_to_column(label)
 index<-rownames_to_column(index)
 
 #Yhdistetään rivinimeä käyttäen
 kategoriat <- index %>% left_join(label,by="rowname")
 
 #otetaan data
 data <- as.data.frame(unlist(aineisto$dataset$value))
 
 #Nimetään
 names(data)<-"Tapauksia"
 data<-rownames_to_column(data)
 data$rowname<-as.numeric(data$rowname)
 
#Yhdistetään muuhun aineistoon
dataset_day_190620 <- kategoriat %>% left_join(data,by=c("index"="rowname"))

dataset_day_190620

#TALLENNETAAN TIEDOT KANSIOON...

write.table(dataset_day_190620, file = "C:/..TÄHÄN OMA TIEDOSTOSIJAINTISI.../dataset_day_190620_paivittain.txt", sep = "\t", col.names = NA, qmethod = "double")


Linear Programming for the Malmquist Productivity Growth Index

Data Envelopment Analysis

Within couple of days I have been testing DEA modelling (Data Envelopment Analysis) with different R-package. Finally,…. I have found such a comprehensive way to calculate Malmquist indices.

Chart 1

My primary purpose is to show how to use nonparametric methods for measuring efficiency and productivity by using R-programs nonparaeff -package.

At this same time I will show you how to present Malmquist indices within googleVis -world map and finally I will introduse how to make forecast chart for productivity (Chart 1), effectiveness and technical effectiveness indices. In this work I used R-program forecast -library.

Used R-library documentation:
nonparaeff
googleVis
forecast

First of all I would like to thank Author Dong-hyun Oh for nice work with this nonparaeff-package.

In this working paper I will use example of faremalm2. Like nonpraeff -package documentation we calculate Malmquist productivity growth index of OECD countries
(productivity, technical efficiency and efficiency). As data source we have used Penn World Table (like original sources) with following version:
OECD Timeseries 1980-1990  version pwt5.6
OECD Timeseries 1990-2009  version pwt7.0
In pwt7.0 I cannot find capital stock data, so I downloaded it from here (http://www.ifw-kiel.de/forschung/datenbanken/netcap)

Productivity calculation 1980-1990 As output variables is used  Total GDP of a country. This variables  is calculated using GDP per capita (rgdpl)
and amount of total population (pop). As input variables is used Total labor force (gdp/rgdpwok) and Total capital stock  (kapw * labor)

In second productivity computing calculation 1990-2009 I only use one input and one output variables (labor and gdp). This is because there is no
capital stock data available in pwt7.0 (please correct this If I missed something). I will re-calculate this period asap when I get capital data from all countries.

In third productivity computing 1992-2002 I use pwt7.0 and get capital stock data from different OECD datasource
(http://www.ifw-kiel.de/forschung/datenbanken/netcap). As input I used labor and capital variables and as output variables gdp.

When use faremalm2 function you will get the following outputs:
pc.c –> Productivity growth for each country
pc.y  –> A trend of productivity growth of SELECTED countries (in this work we use OECD)

tc.c –> Technical efficiency  for each country
tc.y –> A trend of technical efficiency growth of SELECTED countries

ec.c –> Efficiency change for each country
ec.y –> A trend of efficiency change of SELECTED countries

Useage of faremalm2

faremalm2(dat = NULL, noutput = 1, id = “id”, year = “year”)
dat –> The format of this data frame is data.frame(id, year, outputs, inputs).
noutput –> number of outputs
id –> column name for DMU:s
year –> column name for the time index

## Malmquist productivity growth index of OECD countries
#First install data from OECD
install.packages("pwt")  # (installing a package can take a couple of minutes)

#Setting the library into use
library(pwt) ## Use Penn World Table
library(nonparaeff) # DEA modelling

More information about pwt data you can find there (http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php)

#my.dat <- pwt5.6  #used in 1980-1990
#my.dat <- pwt6.3  #
my.dat <- pwt7.0  #used in 1990-2009 and 1992-2002
#head(my.dat)
summary(my.dat)
#my.dat$country

#capital stock data missing so we get it from there
# http://www.ifw-kiel.de/forschung/datenbanken/netcap
#picking up OECD countries
my.oecd.ctry <- c("AUS", "AUT", "BEL", "CAN", "CHE", "DNK", "ESP", "FIN", "FRA", "GBR", "GER", "GRC", "IRL", "ISL", "ITA", "JPN", "KOR", "LUX", "MEX", "NLD", "NOR", "NZL", "PRT", "SWE", "TUR", "USA", "DEU")

#NOTE WPCODE USED IN OLDER DATASET
#adding country code
#my.dat <- my.dat[my.dat$wbcode %in% my.oecd.ctry,]  #use this with pwt5.6
my.dat <- my.dat[my.dat$isocode %in% my.oecd.ctry,] #use this with pwt7.0
summary(my.dat)

#selecting appropriate years
#my.dat <- my.dat[my.dat$year %in% 1980:1990,]
#my.dat <- my.dat[my.dat$year %in% 1950:1992,]
my.dat <- my.dat[my.dat$year %in% 1990:2009,]
#my.dat <- my.dat[my.dat$year %in% 1992:2002,]
summary(my.dat)
my.dat

Note! I encounter problem (NA or other reason) thats why I do this out of box. my.dat is transformed into data.frame and after
that modified with Excel. This is only used in timeseries 1992-2002 productivity calculation.

#uploading my.dat
#my.dat_df <- as.data.frame(my.dat)
#out
#write.table(my.dat_df, file = "c:/data/my.dat_df.txt", sep = "\t", col.names = NA, qmethod = "double")

Capital stock data inserted in this phase. source: http://www.ifw-kiel.de/forschung/datenbanken/netcap

#...and in both source
 my.dat  <- read.table(".../mydat1990_2009.csv",  header=TRUE, 
sep=";", na.strings="NA", dec=",", strip.white=TRUE)
my.dat <- read.table("http://ekqvist.goeuropeinfo.com/rbloggerqvist/
data/oecd/mydat1990_2009.csv", header=TRUE, sep=";", na.strings="NA", 
dec=",", strip.white=TRUE)

#INSERTING some variables  to my.dat (ie. INPUT and OUTPUT -variables calculation)
my.dat$rgdpl <- as.numeric(my.dat$rgdpl) ## GDP per capita
my.dat$pop <- as.numeric(my.dat$pop) ## total population (1000)
my.dat$rgdpwok <- as.numeric(my.dat$rgdpwok) ## GDP per labor

my.dat$gdp <- my.dat$rgdpl * my.dat$pop ## Total GDP of a country
my.dat$labor <- with(my.dat, gdp/rgdpwok) ## Total labor force

my.dat$capital <- with(my.dat, kapw * labor) ## Total capital stock           MISSING pwt7 note: this is used in pwt5.6
 #my.dat$capital <- as.numeric(my.dat$capital)  
## Total capital stock  ADDED FROM DIFF. SOURCE now used in time 
series 1993-2002
my.dat$kapw <- as.numeric(my.dat$kapw) ## Capital stock per labor         MISSING pwt7 note: this is used in pwt5.6
 #my.dat$kapw <- with(my.dat, my.dat$capital/my.dat$labor) ## 
Capital stock per labor now used in time series 1993-2002
#variable used in 1990-2009 Malmquist productivity calculation

#1980-1990
#1990-2009
#1992-2002

#these variables used in timeseries 1980-1990 and 1992-2002
#oecd <- my.dat[, c("country", "wbcode", "year", "gdp", "labor", "capital")] #used in time series 1980-1990
oecd <- my.dat[, c("country", "isocode", "year", "gdp", "labor")] # 1990-2009
#oecd <- my.dat[, c("country", "isocode", "year", "gdp", "labor", "capital")] #used in time series 1992-2002

summary(oecd)
head(oecd)

#removing  NA-rows
oecd <- oecd[!is.na(oecd$capital),]
summary(oecd)

#Now calcuatel productivity (pc), effiency (ec) and technical efficiency (tc)
#huom. tämä on tehty eri aikasarjoille ja hyvä niin koska mahdollistaa eri aikajaksojen tarkastelun
library(nonparaeff) # DEA modelling
re.oecd <- faremalm2(dat = oecd, noutput = 1, id = "isocode", year = "year")
#re.oecd <- faremalm2(dat = oecd, noutput = 1, id = "wbcode", year = "year")

summary(re.oecd)

######################################################
#ISOCODE USED IN #1990-2009 and 1992-2002
#note:

## productivity growth for each country
pc.c <- tapply(re.oecd$pc, re.oecd$isocode, geometric.mean)
#pc.c <- tapply(re.oecd$pc, re.oecd$wbcode, geometric.mean)
## a trend of productivity growth of SELECTED countries
pc.y <- tapply(re.oecd$pc, re.oecd$year, geometric.mean)

## technical efficiency  for each country
tc.c <- tapply(re.oecd$tc, re.oecd$isocode, geometric.mean)
#tc.c <- tapply(re.oecd$tc, re.oecd$wbcode, geometric.mean)

## a trend of technical efficiency growth of SELECTED  countries
tc.y <- tapply(re.oecd$tc, re.oecd$year, geometric.mean)

## efficiency change for each country
ec.c <- tapply(re.oecd$ec, re.oecd$isocode, geometric.mean)
#ec.c <- tapply(re.oecd$ec, re.oecd$wbcode, geometric.mean)
## a trend of efficiency change of SELECTED  countries
ec.y <- tapply(re.oecd$ec, re.oecd$year, geometric.mean)
######################################################
pc.c

#1980-1990, 1990-2009
#country -variable(we use it in google vis plotting)
## productivity growth for each country
pc.c <- tapply(re.oecd$pc, re.oecd$country, geometric.mean)

## technical efficiency  for each country
tc.c <- tapply(re.oecd$tc, re.oecd$country, geometric.mean)

## efficiency change for each country
ec.c <- tapply(re.oecd$ec, re.oecd$country, geometric.mean)


#missing time series 1992-2002 TURKEY, KOREA, LUXEMBOURG AND MEKSIKO capital stock data
#VUOSITTAINEN startyear-endyear KESKIARVO TEHOKKUUSKERTOIMESSA (MALMQUIST - FARREL)
#ec: efficiency change  #TEHOKKUUSMUUTOS
ec.c_df <- as.data.frame(ec.c)
summary(ec.c_df)
ec.c_df
#tc: technical change  #TEKNISEN TEHOKKUUDEN MUUTOS
tc.c_df <- as.data.frame(tc.c)

 

#pc: productivity change  #TUOTTAVUUDEN MUUTOS
pc.c_df <- as.data.frame(pc.c)

#LITTLE TRICK
#ec: efficiency change  #TEHOKKUUSMUUTOS
write.table(ec.c_df, file = "c:/data/ec.c_df.txt", sep = "\t", col.names = NA, qmethod = "double")
ec.c_df2  <- read.table("c:/data/ec.c_df.txt",  header=TRUE, sep="\t", na.strings="NA", dec=".", strip.white=TRUE)
names(ec.c_df2)<- c("Country", "Effiency")


#tc: technical change  #TEKNISEN TEHOKKUUDEN MUUTOS
write.table(tc.c_df, file = "c:/data/tc.c_df.txt", sep = "\t", col.names = NA, qmethod = "double")
tc.c_df2  <- read.table("c:/data/tc.c_df.txt",  header=TRUE, sep="\t", na.strings="NA", dec=".", strip.white=TRUE)
names(tc.c_df2)<- c("Country", "Effiency")

#pc: productivity change  #TUOTTAVUUDEN MUUTOS
write.table(pc.c_df, file = “c:/data/pc.c_df.txt”, sep = “\t”, col.names = NA, qmethod = “double”)
pc.c_df2  <- read.table(“c:/data/pc.c_df.txt”,  header=TRUE, sep=”\t”, na.strings=”NA”, dec=”.”, strip.white=TRUE)
names(pc.c_df2)<- c(“Country”, “Effiency”)

#REMOVING NA-VALUES
ec.c_df2 <- ec.c_df2[!is.na(ec.c_df2$Effiency),]
tc.c_df2 <- tc.c_df2[!is.na(tc.c_df2$Effiency),]
pc.c_df2 <- pc.c_df2[!is.na(pc.c_df2$Effiency),]
summary(ec.c_df2)

#just cecking country names
ec.c_df2$Country

#replace some country name with new one…
ec.c_df3 <- gsub(“United States of America”, “United States”, ec.c_df2$Country)
ec.c_df3 <- gsub(“Germany, West”, “Germany”, ec.c_df3)
ec.c_df3 <- gsub(“Korea, Republic”, “South Korea”, ec.c_df3)

tc.c_df3 <- gsub(“United States of America”, “United States”, tc.c_df2$Country)
tc.c_df3 <- gsub(“Germany, West”, “Germany”, tc.c_df3)
tc.c_df3 <- gsub(“Korea, Republic”, “South Korea”, tc.c_df3)

pc.c_df3 <- gsub(“United States of America”, “United States”, pc.c_df2$Country)
pc.c_df3 <- gsub(“Germany, West”, “Germany”, pc.c_df3)
pc.c_df3 <- gsub(“Korea, Republic”, “South Korea”, pc.c_df3)

#as a dataframe MUUNNETAAN DATA FRAMEKSI
ec.c_df3 <- as.data.frame(ec.c_df3)
tc.c_df3 <- as.data.frame(tc.c_df3)
pc.c_df3 <- as.data.frame(pc.c_df3)

#check total number of rows KATSOTAAN RIVINUMEROINNIT MERGELLE
summary(ec.c_df2)
nrow(ec.c_df2)
nrow(ec.c_df3)

summary(tc.c_df2)
nrow(tc.c_df2)
nrow(tc.c_df3)

summary(pc.c_df2)
nrow(pc.c_df2)
nrow(pc.c_df3)

#used in time series
#1980-1990
#1990-2009
#giving row id ...NUMEROIDDAAN ID MERGEÄ VARTEN
ec.c_df2$id1=c(1:26)
ec.c_df3$id1=c(1:26)
tc.c_df2$id1=c(1:26)
tc.c_df3$id1=c(1:26)
pc.c_df2$id1=c(1:26)
pc.c_df3$id1=c(1:26)

#...and for time series
#1991-2002
#giving row id ...NUMEROIDDAAN ID MERGEÄ VARTEN
ec.c_df2$id1=c(1:22)
ec.c_df3$id1=c(1:22)
tc.c_df2$id1=c(1:22)
tc.c_df3$id1=c(1:22)
pc.c_df2$id1=c(1:22)
pc.c_df3$id1=c(1:22)

#merge data table and renamed country  by id  .....
ec.c_df4 <-merge(ec.c_df2, ec.c_df3,  by.x="id1", by.y="id1", all = TRUE)
tc.c_df4 <-merge(tc.c_df2, tc.c_df3,  by.x="id1", by.y="id1", all = TRUE)
pc.c_df4 <-merge(pc.c_df2, pc.c_df3,  by.x="id1", by.y="id1", all = TRUE)

#check the data
head(ec.c_df4)
head(tc.c_df4)
head(pc.c_df4)
summary(ec.c_df4)

#selecting columns to the gvisGeoMapping  .....
ec.c_df5 <- data.frame(ec.c_df4$ec.c_df3, ec.c_df4$Effiency )
tc.c_df5 <- data.frame(tc.c_df4$tc.c_df3, tc.c_df4$Effiency )
pc.c_df5 <- data.frame(pc.c_df4$pc.c_df3, pc.c_df4$Effiency )

#check the data
head(ec.c_df5)
head(tc.c_df5)
head(pc.c_df5)

summary(ec.c_df5)
summary(tc.c_df5)
summary(pc.c_df5)

#naming trick
names(ec.c_df5)<- c("Country", "Effiency change in OECD 1980-1990")
names(tc.c_df5)<- c("Country", "Technical Effiency change in OECD 1980-1990")
names(pc.c_df5)<- c("Country", "Productivity change in OECD 1980-1990")

#naming time series 1991-2009
names(ec.c_df5)<- c("Country", "Effiency change in OECD 1991-2009")
names(tc.c_df5)<- c("Country", "Technical Effiency change in OECD 1991-2009")
names(pc.c_df5)<- c("Country", "Productivity change in OECD 1991-2009")

#1991-2002
names(ec.c_df5)<- c("Country", "Effiency change in OECD 1991-2002")
names(tc.c_df5)<- c("Country", "Technical Effiency change in OECD 1991-2002")
names(pc.c_df5)<- c("Country", "Productivity change in OECD 1991-2002")

head(ec.c_df5)
head(tc.c_df5)
head(pc.c_df5)

#set library
library(googleVis)

#1980-1990
#me/230712
#1
#KMEAN VALUE OF MALMQUIST INDICES 1980-1990 Efficency change
Geo1=gvisGeoMap(ec.c_df5, locationvar="Country", numvar="Effiency change in OECD 1980-1990", options=list (height=450, width=800, dataMode='regions'))
#plot(Geo1)
cat(Geo1$html$chart, file=".../oecd_mean_eff_1980_1990_malmquist2.html")

#2
#KESKIARVO MEAN VALUE OF MALMQUIST INDICES 1980-1990 Efficency change
Geo2=gvisGeoMap(tc.c_df5, locationvar="Country", numvar="Technical Effiency change in OECD 1980-1990", options=list(height=450, width=800, dataMode='regions'))
#plot(Geo2)
cat(Geo2$html$chart, file=".../oecd_mean_tech_eff_1980_1990_malmquist2.html")

#3
#KESKIARVO MEAN VALUE OF MALMQUIST INDICES 1980-1990 Efficency change
Geo3=gvisGeoMap(pc.c_df5, locationvar="Country", numvar="Productivity change in OECD 1980-1990", options=list(height=450, width=800, dataMode='regions'))
#plot(Geo3)
cat(Geo3$html$chart, file=".../oecd_mean_prod_1980_1990_malmquist2.html")

#1991-2009 (capital var dropped)
#me/240712
#1
#KESKIARVO MEAN VALUE OF MALMQUIST INDICES
Geo1=gvisGeoMap(ec.c_df5, locationvar="Country", numvar="Effiency change in OECD 1991-2009", options=list (height=450, width=800, dataMode='regions'))
plot(Geo1)
cat(Geo1$html$chart, file=".../oecd_mean_eff_1991_2009_malmquist2.html")

#2
#VALUE OF MALMQUIST INDICES
Geo2=gvisGeoMap(tc.c_df5, locationvar="Country", numvar="Technical Effiency change in OECD 1991-2009", options=list(height=450, width=800, dataMode='regions'))
plot(Geo2)
cat(Geo2$html$chart, file=".../oecd_mean_tech_eff_1991_2009_malmquist2.html")

#3
#KESKIARVO MEAN VALUE OF MALMQUIST INDICES
Geo3=gvisGeoMap(pc.c_df5, locationvar="Country", numvar="Productivity change in OECD 1991-2009", options=list(height=450, width=800, dataMode='regions'))
plot(Geo3)
cat(Geo3$html$chart, file=".../oecd_mean_prod_1991_2009_malmquist2.html")

#1991-2002 (capital as input)
#me/240712
#1
#KESKIARVO MEAN VALUE OF MALMQUIST INDICES
Geo1=gvisGeoMap(ec.c_df5, locationvar="Country", numvar="Effiency change in OECD 1991-2002", options=list (height=450, width=800, dataMode='regions'))
plot(Geo1)
cat(Geo1$html$chart, file=".../oecd_mean_eff_1991_2002_malmquist2.html")


#2
#KESKIARVO MEAN VALUE OF MALMQUIST INDICES
Geo2=gvisGeoMap(tc.c_df5, locationvar="Country", numvar="Technical Effiency change in OECD 1991-2002", options=list(height=450, width=800, dataMode='regions'))
plot(Geo2)
cat(Geo2$html$chart, file=".../oecd_mean_tech_eff_1991_2002_malmquist2.html")

#3
#KESKIARVO MEAN VALUE OF MALMQUIST INDICES
Geo3=gvisGeoMap(pc.c_df5, locationvar="Country", numvar="Productivity change in OECD 1991-2002", options=list(height=450, width=800, dataMode='regions'))
plot(Geo3)
cat(Geo3$html$chart, file=".../oecd_mean_prod_1991_2002_malmquist2.html")

World Map (producitivity, efficiency)

1980-1990

oecd_mean_eff_1980_1990_malmquist2

oecd_mean_prod_1980_1990_malmquist2

oecd_mean_tech_eff_1980_1990_malmquist2

1991-2002

oecd_mean_eff_1991_2002_malmquist2

oecd_mean_prod_1991_2002_malmquist2

oecd_mean_tech_eff_1991_2002_malmquist2

1991-2009

oecd_mean_eff_1991_2009_malmquist2

oecd_mean_prod_1991_2009_malmquist2

oecd_mean_tech_eff_1991_2009_malmquist2

The cubic smoothing spline model

Now we plot productivity, effectiveness and technical effectiveness mean values historical trend and forecast by using
The cubic smoothing spline model. It is equivalent to an ARIMA(0,2,2) model.

###############################################################
library(forecast)
#library(ggplot2)
#1980-1990
#1990-2009
#1991-2002
#####################################################################
#1
#1980-1990
#####################################################################
#PRODUCTIVITY
pc.y
fcast_pc <- splinef(pc.y,h=10, fan=T) #NOTE confidence leve 50, 99
plot(fcast_pc,  main="Productivity, forecast from Cubic Smoothing Spline", ylab="Malmquist indices - Productivity", xlab="Year(0=1980, 10=1990, 20=2000)")

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“…/Productivity 1980_1990_Forecast Cubic_Smoothing_Spline10y2.jpg”)
plot(fcast_pc,  main=”Productivity, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Productivity”, xlab=”Year(0=1980, 10=1990, 20=2000)”)
dev.off()

#TECHNICAL EFFICIENCY
fcast_tc <- splinef(tc.y,h=10, fan=T)
plot(fcast_tc,  main=”Technical Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Technical Efficiency”, xlab=”Year(0=1980, 10=1990, 20=2000)”)

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“…/Technical efficiency 1980_1990_Forecast Cubic_Smoothing_Spline10y2.jpg”)
plot(fcast_tc,  main=”Technical Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Technical Efficiency”, xlab=”Year(0=1980, 10=1990, 20=2000)”)
dev.off()

#EFFICIENCY
fcast_ec <- splinef(ec.y,h=10, fan=T)
plot(fcast_ec,  main=”Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Efficiency”, xlab=”Year(0=1980, 10=1990, 20=2000)”)

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“G:/data/home/2012/marko/blogi_rbloggerqvist/tekstiaihiot/40/Efficiency 1980_1990_Forecast Cubic_Smoothing_Spline10y2.jpg”)
plot(fcast_ec,  main=”Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Efficiency”, xlab=”Year(0=1980, 10=1990, 20=2000)”)
dev.off()

summary(fcast_pc)
summary(fcast_tc)
summary(fcast_ec)

#####################################################################
#2
#1991-2009
#####################################################################
#PRODUCTIVITY
pc.y
fcast_pc <- splinef(pc.y,h=10, fan=T) #NOTE confidence leve 50, 99
plot(fcast_pc,  main=”Productivity, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Productivity”, xlab=”Year(0=1990, 20=2010)”)

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“…/Productivity 1991_2009_Forecast Cubic_Smoothing_Spline10y2.jpg”)
plot(fcast_pc,  main=”Productivity, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Productivity”, xlab=”Year(0=1990, 20=2010)”)
dev.off()

#TECHNICAL EFFICIENCY
fcast_tc <- splinef(tc.y,h=10, fan=T)
plot(fcast_tc,  main=”Technical Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Technical Efficiency”, xlab=”Year(0=1990, 20=2010)”)

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“G:/data/home/2012/marko/blogi_rbloggerqvist/tekstiaihiot/40/Technical efficiency 1991_2009_Forecast Cubic_Smoothing_Spline10y2.jpg”)
plot(fcast_tc,  main=”Technical Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Technical Efficiency”, xlab=”Year(0=1990, 20=2010)”)
dev.off()

 

#EFFICIENCY
fcast_ec <- splinef(ec.y,h=10, fan=T)
plot(fcast_ec,  main=”Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Efficiency”, xlab=”Year(0=1990, 20=2010)”)

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“…/Efficiency 1991_2009_Forecast Cubic_Smoothing_Spline10y2.jpg”)
plot(fcast_ec,  main=”Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Efficiency”, xlab=”Year(0=1990, 20=2010)”)
dev.off()

summary(fcast_pc)
summary(fcast_tc)
summary(fcast_ec)
######################################################################3
#1991-2002 (capital included)
#
#####################################################################
#PRODUCTIVITY
fcast_pc <- splinef(pc.y,h=10, fan=T) #NOTE confidence leve 50, 99
plot(fcast_pc,  main=”Productivity, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Productivity”, xlab=”Year(1=1991, 10=2000, 20=2012)”)

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“…/Productivity 1991_2002_Forecast Cubic_Smoothing_Spline10y2.jpg”)
plot(fcast_pc,  main=”Productivity, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Productivity”, xlab=”Year(1=1991, 10=2000, 20=2012)”)
dev.off()

 

#TECHNICAL EFFICIENCY
fcast_tc <- splinef(tc.y,h=10, fan=T)
plot(fcast_tc,  main=”Technical Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Technical Efficiency”, xlab=”Year(1=1991, 10=2000, 20=2012)”)

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“…/Technical efficiency 1991_2002_Forecast Cubic_Smoothing_Spline10y2.jpg”)
plot(fcast_tc,  main=”Technical Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Technical Efficiency”, xlab=”Year(1=1991, 10=2000, 20=2012)”)
dev.off()

 

#EFFICIENCY
fcast_ec <- splinef(ec.y,h=10, fan=T)
plot(fcast_ec,  main=”Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Efficiency”, xlab=”Year(1=1991, 10=2000, 20=2012)”)

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“…/Efficiency 1991_2002_Forecast Cubic_Smoothing_Spline10y2.jpg”)
plot(fcast_ec,  main=”Efficiency, forecast from Cubic Smoothing Spline”, ylab=”Malmquist indices – Efficiency”, xlab=”Year(1=1991, 10=2000, 20=2012)”)
dev.off()

summary(fcast_pc)
summary(fcast_tc)
summary(fcast_ec)
#####################################################################

Ok, that’s it,
Have fun with Linear Programming for the Malmquist Productivity Growth Index and its wide range of applications…

Marko

 

R and Sankey diagram (Central Finland energy balance 2010)

Visualize energy balance data

As energy engineer I have sometimes need to visualize energy balance data using Sankey diagram. In this example I will introduce how to do that with R.

As a data source I will use  Central Finlands energy balance 2010 data.

Source of data you will find from this address: Keski-Suomen energiatase 2010

Ok let’s start to rock with R

To produce Sankey with R we use Function SankeyR (you will find same source as I use in this example from here)

We run first SankeyR function. Copy following code into your RGui.

 

SankeyR <- function(inputs, losses, unit, labels, format="plot"){
 ########################
 # SankeyR version 1.01 (updated August 10, 2010)
 # is a function for creating Sankey Diagrams in R.
 # See http://www.sankey-diagrams.com for excellent examples of Sankey Diagrams.
 #
 # OPTIONS:
 # 'inputs' is a vector of input values
 # 'losses' is a vector of loss values
 # 'unit' is a string of the unit
 # 'labels' is a vector of the labels for inputs and losses
 # 'format' is the type of plotting:
 #   The default is "plot," which produces a plot in the R graphics device.
 #   Current alternate options include "pdf" and "bmp," which produce
 #   those file types under the name "Sankey.xxx" in the current directory.
 #
 # Inputs do not need to equal losses.  Any difference will be displayed
 # as a discrepancy in the height of the left and right sides of the diagram.
 # This capability enables the developer to examine imbalances in flows.
 # Percentages are a proportion of the inputs (so, the outputs might not equal 100%).
 #
 # EXAMPLE:
 # Try using these values for the global carbon cycle, from Schlesinger (1997):
 #  inputs = c(120,92)
 #  losses = c(45,75,90,1,6)
 #  unit = "GtC/yr"
 #  labels = c("GPP","Ocean assimilation","Ra","Rh","Ocean loss","LULCC","Fossil fuel emissions")
 #  SankeyR(inputs,losses,unit,labels)
 #
 # UPDATES:
 # 8/10/10 - Added drawing for only one input.
 #
 # CREDITS:
 # Created for R by Aaron BERDANIER
 # send questions or comments to
 # aaron.berdanier@gmail.com
 #
 # SankeyR is based strongly on drawSankey for Matlab,
 # from James SPELLING, KTH-EGI-EKV (spelling@kth.se)
 # http://leniwiki.epfl.ch/index.php/DrawSankey
 #
 # Distributed under Creative Commons Attribution Non-Commercial.
 # Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make
 # derivative works based on it only for noncommercial purposes.
 #
 # Aaron would appreciate notification if you modify or improve this function.
 ########################
# Calculate fractional losses and inputs
 frLosses = losses/sum(inputs)
 frInputs = inputs/sum(inputs)
# First input and last output labels
 inputLabel = paste(labels[1],": ",inputs[1]," ",unit," (",round(100*frInputs[1],digits=1),"%)",sep="")
 lossLabel = paste(labels[length(labels)],": ",losses[length(losses)]," ",unit," 
(",round(100*frLosses[length(losses)],digits=1),"%)",sep="")
########################
 # Calculate position of plot axes (repeat of annotated code below; alternative: save values as vectors...)
 limTop = frInputs[1]; posTop = 0.4; maxy=0
 limBot = 0; posBot = 0.1
 if(length(inputs)>1){
 for(j in 2:length(inputs)){
 rI = max(0.07, abs(frInputs[j]/2))
 rE = rI + abs(frInputs[j])
 newPosB = posBot + rE*sin(pi/4) + 0.01
 posBot = newPosB
 arcEx = posBot - rE*sin(seq(0,pi/4,length.out=100))
 arcEy = limBot - rE*(1-cos(seq(0,pi/4,length.out=100)))
 arcIx = posBot - rI*sin(seq(0,pi/4,length.out=100))
 arcIy = limBot - rE + rI*cos(seq(0,pi/4,length.out=100))
 phiTip = pi/4 - 2*min(0.05, 0.8*abs(frInputs[j]))/(rI + rE)
 xTip = posBot - (rE+rI)*sin(phiTip)/2
 yTip = limBot - rE + (rE+rI)*cos(phiTip)/2
 limBot = limBot - frInputs[j]
 }
 }else{}
 posTop = posBot + 0.4
 for(i in 1:(length(losses)-1)){
 rI = max(0.07, abs(frLosses[i]/2))
 rE = rI + abs(frLosses[i])
 arcIx = posTop + rI*sin(seq(0,pi/2,length.out=100))
 arcIy = limTop + rI*(1 - cos(seq(0,pi/2,length.out=100)))
 arcEx = posTop + rE*sin(seq(0,pi/2,length.out=100));
 arcEy = (limTop + rI) - rE*cos(seq(0,pi/2,length.out=100))
 arEdge = max(0.015, rI/3)
 arTop  = max(0.04, 0.8*frLosses[i])
 arX = posTop + rI + c(0,-arEdge,frLosses[i]/2,frLosses[i]+arEdge,frLosses[i])
 arY = limTop + rI + c(0,0,arTop,0,0)
 if(max(arY)>maxy){maxy = max(arY)}else{maxy=maxy}
 limTop = limTop - frLosses[i]
 newPos = posTop + rE + 0.01
 posTop = newPos
 }
 newPos = max(posTop, posBot) + max(0.05*limTop,0.05)
 newPos = newPos + 0.8*(limTop-limBot)
maxx = newPos
 miny = (limTop-frLosses[length(frLosses)])-max(0.015,abs(frLosses[length(frLosses)]/4))
 maxy = maxy*2
 minx = 0
########################
 # Graphics type?
 if(format!="plot"){
 # Call graphics device
 plottype = switch(format,
 "pdf" = pdf("Sankey.pdf", width=11, height=min(8.5,11*(maxy-miny)/((maxx+3)-minx))),
 "bmp" = bmp("Sankey.bmp", width=800*((maxx+3)-minx)/(maxy-miny), height=800, unit="px",res=144)
 )
 }
# Create plotting window
 par(mar=c(0,0,0,0),oma=c(0,0,0,0))
 plot(0,0,type="n",xlim=c(-1.5,maxx+1.5),ylim=c(miny,maxy),xaxt="n",yaxt="n")
w = 1 # line width
# Calculate fractional losses and inputs
 frLosses = losses/sum(inputs)
 frInputs = inputs/sum(inputs)
# Draw back edge of first input arrow
 lines(c(0.1,0,0.05,0,0.4), c(0,0,frInputs[1]/2,frInputs[1],frInputs[1]),lwd=w)
# First input label
 inputLabel = paste(labels[1],": ",inputs[1]," ",unit," (",round(100*frInputs[1],digits=1),"%)",sep="")
 fontsize = max(0.5,frInputs[1]*2.5)
 text(0, frInputs[1]/2, inputLabel, cex=fontsize, pos=2) # try pos=4
# Set initial position for the top of the arrows
 limTop = frInputs[1]; posTop = 0.4; maxy=0
# set initial position for the bottom of the arrows
 limBot = 0; posBot = 0.1
###
 # DRAW ARROWS FOR ADDITIONAL INPUTS
 if(length(inputs)>1){
 for(j in 2:length(inputs)){
# determine inner and outer arrow radii
 rI = max(0.07, abs(frInputs[j]/2))
 rE = rI + abs(frInputs[j])
 # push separation point forwards
 newPosB = posBot + rE*sin(pi/4) + 0.01
 lines(c(posBot,newPosB), c(limBot,limBot), lwd=w)
 posBot = newPosB
 # determine points on the external arc
 arcEx = posBot - rE*sin(seq(0,pi/4,length.out=100))
 arcEy = limBot - rE*(1-cos(seq(0,pi/4,length.out=100)))
 # determine points on the internal arc
 arcIx = posBot - rI*sin(seq(0,pi/4,length.out=100))
 arcIy = limBot - rE + rI*cos(seq(0,pi/4,length.out=100))
 # draw internal and external arcs
 lines(arcIx, arcIy, lwd=w)
 lines(arcEx, arcEy, lwd=w)
# determine arrow point tip
 phiTip = pi/4 - 2*min(0.05, 0.8*abs(frInputs[j]))/(rI + rE)
 xTip = posBot - (rE+rI)*sin(phiTip)/2
 yTip = limBot - rE + (rE+rI)*cos(phiTip)/2
 # draw back edge of additional input arrows
 lines(c(min(arcEx),xTip,min(arcIx)), c(min(arcEy),yTip,min(arcIy)), lwd=w)
# Draw label
 phiText = pi/2-2*min(0.05,0.8*abs(frInputs[j]))/(rI+rE)
 xText = posBot-(rE+rI)*sin(phiText)/3
 yText = limBot-rE/1.5+(rE+rI)*cos(phiText)/2
 fullLabel = paste(labels[j],": ",inputs[j]," ",unit," (",round(100*frInputs[j],digits=1),"%)",sep="")
 fontsize = max(0.5,frInputs[j]*2.5)
 text(xText, yText, fullLabel, cex=fontsize, pos=2)
# save new bottom end of arrow
 limBot = limBot - frInputs[j]
 }
posTop = posBot + 0.4
lines(c(0.4,posTop), c(frInputs[1],frInputs[1]), lwd=w)
lines(c(posBot,posBot+(posTop-posBot)/2), c(limBot,limBot),lwd=w)
posMid=posBot+(posTop-posBot)/2
}else{
 lines(c(posBot,posBot+(posTop-posBot)/2), c(limBot,limBot),lwd=w)
 posMid=posBot+(posTop-posBot)/2
 }
###
 # DRAW ARROWS OF LOSSES
 for(i in 1:(length(losses)-1)){
# Determine inner and outer arrow radii
 rI = max(0.07, abs(frLosses[i]/2))
 rE = rI + abs(frLosses[i])
 # Determine points on the internal arc
 arcIx = posTop + rI*sin(seq(0,pi/2,length.out=100))
 arcIy = limTop + rI*(1 - cos(seq(0,pi/2,length.out=100)))
 # Determine points on the internal arc
 arcEx = posTop + rE*sin(seq(0,pi/2,length.out=100));
 arcEy = (limTop + rI) - rE*cos(seq(0,pi/2,length.out=100))
 # Draw internal and external arcs
 lines(arcIx, arcIy, lwd=w)
 lines(arcEx, arcEy, lwd=w)
# Determine arrow tip dimensions
 arEdge = max(0.015, rI/3)
 arTop  = max(0.04, 0.8*frLosses[i])
 # Determine points on arrow tip
 arX = posTop + rI + c(0,-arEdge,frLosses[i]/2,frLosses[i]+arEdge,frLosses[i])
 arY = limTop + rI + c(0,0,arTop,0,0)
 if(max(arY)>maxy){maxy = max(arY)}else{maxy=maxy}
 # Draw tip of losses arrow
 lines(arX, arY, lwd=w)
# Draw label
 txtX = posTop + rI + frLosses[i]/2
 txtY = limTop + rI + arTop + 0.05
 fullLabel = paste(labels[i+length(inputs)],": ",losses[i]," ",unit," 
(",round(100*frLosses[i],digits=1),"%)",sep="")
 fontsize = max(0.5,frLosses[i]*2.5)
 text(txtX, txtY, fullLabel, cex=fontsize, pos=4, srt=35)
# Save new position of arrow top
 limTop = limTop - frLosses[i]
 # Advance to new separation point
 newPos = posTop + rE + 0.01
 # Draw top line to new separation point
 lines(c(posTop,newPos), c(limTop,limTop), lwd=w)
 # Save new advancement point
 posTop = newPos
# SEPARATION LINES - not implemented yet
}
###
 # Push the arrow forwards a little after all side-arrows drawn
 newPos = max(posTop, posBot) + max(0.05*limTop,0.05)
 # Draw lines to this new position
 lines(c(posTop,newPos), c(limTop,limTop),lwd=w)
 lines(c(posMid,newPos), c(limTop-frLosses[length(frLosses)],limTop-frLosses[length(frLosses)]),lwd=w)
# Draw final arrowhead for the output
 lines(c(newPos,newPos,newPos+max(0.04,0.8*(frLosses[length(frLosses)])),newPos,newPos), 
c(limTop,limTop+max(0.015,abs(frLosses[length
(frLosses)]/6)),limTop-frLosses[length(frLosses)]/2,(limTop-frLosses[length(frLosses)])-max(0.015,
abs(frLosses[length(frLosses)]/6)),(limTop-frLosses
[length(frLosses)])),  lwd=w)
# Save final tip position
 newPos = newPos + 0.8*(frLosses[length(frLosses)])
# Last loss label
 lossLabel = paste(labels[length(labels)],": ",losses[length(losses)]," ",unit," 
(",round(100*frLosses[length(losses)],digits=1),"%)",sep="")
 fontsize = max(0.5,frLosses[length(losses)]*2.5)
 text(newPos+0.05, limTop-frLosses[length(frLosses)]/2, lossLabel, cex=fontsize, pos=4) # try pos=4
# Draw mid-line
 if(limBot<(limTop-frLosses[length(frLosses)])){
 lines(c(posMid,posMid), c(frInputs[1],limBot),lty=2)
 }else{
 lines(c(posMid,posMid), c(frInputs[1],limTop-frLosses[length(frLosses)]),lty=2)
 }
if(format!="plot"){
 # Close graphics device
 dev.off()
 }}

 

After that “Gui-run” we use Central Finlands energy balance data from year 2010…

#Central Finlands energy balance 2010 (Keski-Suomen energiatase 2010 Source: http://www.kesto.fi)
 #
 # inputs
 #Oil 4.2 TWh
 #Coal 0,04
 #Peat 3.2
 #Wood fuel 4.1
 #Black ? 2.5
 #REF + other 0.12
 #Water 0.13
 #Elec.import 4.3
# lossess
 #Industry 9.5
 #--> Elec 4,65
 #--> process heat 4,85
#Buildings 5.1
 #--> district heating 2.55
 #--> wood 0.663
 #--> oil 0.969
 #--> elec 0,867
 #Other elec consumption 1.5
 #Traffic 2.6
 #--> Bensin  1.196
 #--> Diesel 1.404
 #total 18.6 TWh
inputs = c(4.2,0.04,3.2,4.1,2.5,0.12,4.3,0.13)
 losses = c(9.5,5.1,1.5,2.6)
 unit = "TWh/yr"
 labels = c("Oil","Coal","Peat","Wood","Black liquor","REF + other","Elec.import","Water", 
"Industry","Buildings", "Other elec. consumption", "Traffic")
 SankeyR(inputs,losses,unit,labels)
#saving into file jpg. note: picture quality not so good
 jpeg(".../energybalance.jpg")
 SankeyR(inputs,losses,unit,labels)
 dev.off()
#saving into file note: picture quality not so good
 png(".../energybalance.png")
 SankeyR(inputs,losses,unit,labels)
 dev.off()
#saving into file note: note: picture quality not so good
 bmp(".../energybalance.bmp")
 SankeyR(inputs,losses,unit,labels)
 dev.off()
#saving into file note: picture quality excellent
 pdf(".../energybalance.pdf")
 SankeyR(inputs,losses,unit,labels)
 dev.off()

Result is ok, but just now I have no idea how to produce “sub-branches” of losses. Anyway very nice routine to produce Sankey….And here you will find Sankey diagram in pdf format energybalance.

Have fun,
Marko

R and Eurostat bulk data (Heatmap example)

R and Eurostat bulk data

In this Exercise I am testing Eurostat bulk data source and plot these data into Heatmap. Let’s try with this data:
“Harmonised unemployment rates (%) – monthly data (ei_lmhr_m)”

#You will also find Eurostat Data source from here:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/bulk_download


#I will automate this data downloading and extracting, but just now this is semiautomatic
# create download directory and set it
.exdir = 'c:/data/tmp2' # put there your own data folder
dir.create(.exdir)
.file = file.path(.exdir, 'ei_lmhr_m.tsv.gz') # change this

# download file
url = 'http://epp.eurostat.ec.europa.eu/NavTree_prod/everybody/BulkDownloadListing?sort=1&downfile=data

%2Fei_lmhr_m.tsv.gz'
download.file(url, .file)

# untar it (Note: I do not know why I got error message: Error in getOct(block, 100, 8) : invalid octal digit)
untar(.file, compressed = 'gzip', exdir = path.expand(.exdir))

# Argh...something going wrong with this step, so I have to manipulate just downloaded data. First I remove comma

# from very first variables and etc... I always use Notetab light as a Text editor in this kind of task.

# Reading file into R. Please refer here your own data folder...
input <- read.table("c:/data/tmp2/ei_lmhr_m.tsv", header=TRUE, sep="\t", na.strings=":", dec=".", strip.white=TRUE)

#just checking
head(input)


# LM-UN-T-TOT = Unemployment rate according to ILO definition - Total rate

# NSA = not seasonally adjusted
input<- input[which(input$indic=="LM-UN-T-TOT"),]
input<- input[which(input$s_adj=="NSA"),]

#giving appropriate names in to the heatmap (without this manouver there will be only row id)
row.names(input) <- input$geo.time

#just checking
head(input)

#Column selection. We will get data between time period 05/2008 - 05/2012

input2 <- input[,5:53]

# data frame must change into data matrix  to produce heatmap.
input_matrix <- data.matrix(input2)

#heatmap is almost here
input_heatmap <- heatmap(input_matrix, Rowv=NA, Colv=NA, col = heat.colors(256), scale="column", margins=c

(5,10), xlab = "Harmonised unemployment rates (%) - monthly data", ylab= "Country or Area")


#saving heatmap into folder
jpeg("G:/data/home/2012/marko/blogi_rbloggerqvist/data/eurostat/Harmonised unemployment rates percent

monthly data.jpg")
input_heatmap <- heatmap(input_matrix, Rowv=NA, Colv=NA, col = heat.colors(256), scale="column", margins=c

(5,10), xlab = "Harmonised unemployment rates (%) - monthly data", ylab= "Country or Area")
dev.off()

Have fun,
Marko

R and population maps in Finland 31.5.2012

This example source is almost same like this. I used at first time sorvi-package. In this example I modified little bit original and try to compare MML and GADM shape – files. As we know there is some need to updates into GADM shapefiles (as you will see). Datafiles source date is 31.05.2012 from Väestörekisterikeskus. Thanks to Louhos -people and their invaluable work within open -data project.

# library sorvi You will find there

library(sorvi)
library(rgeos)
library(rgdal)
if (!gpclibPermit()) { gpclibPermit() }

# Finland map and municipility data at gadm-format
gadm <- GetGADM(“FIN_adm”, “Kunta”)

##now we use also MML as data source (shape) because of compare shape files
# (C) MML 2011
data(MML)
sp <- MML[[“1_milj_Shape_etrs_shape”]][[“kunta1_p”]]

# vaestorekisteri population data from data source vrk.fi  31.05.2012
vrek <- GetPopulationRegister(“http://vrk.fi/default.aspx?docid=6706&site=3&id=0”)

# Attach vrk data into map object and
# set population as zero where na
gadm$asukkaita <- log10(rowSums(vrek[gadm$Kunta, c(“Miehet”, “Naiset”)]))
gadm$asukkaita[is.na(gadm$asukkaita)] <- 0

sp$asukkaita <- log10(rowSums(vrek[sp$Kunta, c(“Miehet”, “Naiset”)]))
sp$asukkaita[is.na(sp$asukkaita)] <- 0

# male and female share
gadm$miehet.osuus <- vrek[gadm$Kunta, “Miehet”]/vrek[gadm$Kunta, “Yhteensa”]
gadm$naiset.osuus <- vrek[gadm$Kunta, “Naiset”]/vrek[gadm$Kunta, “Yhteensa”]

gadm_summary_male <- summary(vrek[gadm$Kunta, “Miehet”]/vrek[gadm$Kunta, “Yhteensa”])
gadm_summary_female <- summary(vrek[gadm$Kunta, “Naiset”]/vrek[gadm$Kunta, “Yhteensa”])

sp$miehet.osuus <- vrek[sp$Kunta, “Miehet”]/vrek[sp$Kunta, “Yhteensa”]
sp$naiset.osuus <- vrek[sp$Kunta, “Naiset”]/vrek[sp$Kunta, “Yhteensa”]

sp_summary_male <- summary(vrek[sp$Kunta, “Miehet”]/vrek[sp$Kunta, “Yhteensa”])
sp_summary_female <- summary(vrek[sp$Kunta, “Naiset”]/vrek[sp$Kunta, “Yhteensa”])

#some summary stat

gadm_summary_male
gadm_summary_female
sp_summary_male
sp_summary_female

hist_gadm_male <- hist(gadm$miehet.osuus)
hist_gadm_female <- hist(gadm$naiset.osuus)
hist_sp_male <- hist(sp$miehet.osuus)
hist_sp_female <- hist(sp$naiset.osuus)

plot(density(gadm$miehet.osuus,na.rm=TRUE))
plot(density(gadm$naiset.osuus,na.rm=TRUE))
plot(density(sp$miehet.osuus,na.rm=TRUE))
plot(density(sp$naiset.osuus,na.rm=TRUE))

#saving hist figure into file …\r_maps
jpeg(“…/hist.jpg”)
layout(matrix(1:4,2,2))
hist_gadm_male <- hist(gadm$miehet.osuus)
hist_gadm_female <- hist(gadm$naiset.osuus)
hist_sp_male <- hist(sp$miehet.osuus)
hist_sp_female <- hist(sp$naiset.osuus)
dev.off()

#saving density figre into file …\r_maps (replace … as your fav. folder)
jpeg(“…/density.jpg”)
layout(matrix(1:4,2,2))
plot(density(gadm$miehet.osuus,na.rm=TRUE))
plot(density(gadm$naiset.osuus,na.rm=TRUE))
plot(density(sp$miehet.osuus,na.rm=TRUE))
plot(density(sp$naiset.osuus,na.rm=TRUE))
dev.off()

# set share  50% male/female
# where na
gadm$miehet.osuus[is.na(gadm$miehet.osuus)] <- 0.5
gadm$naiset.osuus[is.na(gadm$naiset.osuus)] <- 0.5

#same with MML

sp$miehet.osuus[is.na(sp$miehet.osuus)] <- 0.5
sp$naiset.osuus[is.na(sp$naiset.osuus)] <- 0.5

# border of interval GADM
varname1 <- “naiset.osuus”
interval1 <- max(abs(gadm[[varname1]] – 0.5))
at1 <- seq(0.5 – interval1, 0.5 + interval1, length = 100)

#border of interval MML

varname2 <- “naiset.osuus”
interval2 <- max(abs(sp[[varname2]] – 0.5))
at2 <- seq(0.5 – interval2, 0.5 + interval2, length = 100)

#PLOTTING INTO FILE

jpeg(“j:/todo/r_maps/gadm_280612.jpg”)
q1 <- PlotShape(gadm, varname1, type = “twoway”, at = at1, main = “Share of women (red) and men (blue) 31.05.2012 n=437 (GADM)”)
dev.off()

jpeg(“j:/todo/r_maps/mml_280612.jpg”)
q2 <- PlotShape(sp, varname2, type = “twoway”, at = at2, main = “Share of women (red) and men (blue) 31.05.2012 n=337 (MML)”)
dev.off()

#Which one is best?

GADM projection is not like “normal” and MML coastline is little bit odd, but I am patiently looking forward to improvement  into this issue….

ME/290612

 

R and Earthquake data

Earth quakes of the last 30 days

These example come from here. I follow instruction how to plot earthquage data into world map between 24.5. – 23.6.2012. My first test is not succesfull, so I make my copy paste tricks. Final result show now “right” magnitude.

## Plot world wide earth quakes of the last 30 days with magnitude >= 4.0
library(googleVis)
library(XML)
## Get earthquake data of the last 30 days
## That is ok, put for some reason I do not get right magnitude into picture.
eq=readHTMLTable(readLines("http://www.iris.edu/seismon/last30.html"))
eq <- eq[[2]] ## extract the eq table
summary(eq)
#something wrong with this  last30 file
#I have to copy and paste web-page data into Notepad and saved this into file earthquake.txt
#eq <- read.table("j:/todo/R_geodata/earthquake.txt", header=TRUE, sep="\t", na.strings="NA", dec=".", strip.white=TRUE)
#WEB-server datafile note I change MAG into magni
eq <- read.table("http://ekqvist.goeuropeinfo.com/rbloggerqvist/data/earthq/earthquake.txt", header=TRUE, sep="\t", na.strings="NA", dec=".", strip.white=TRUE)

# lat and lon must be the same variable
eq$loc=paste(eq$LAT, eq$LON, sep=":") ## create a lat:long location variable

# making geomap
earthq <- gvisGeoMap(eq, locationvar="loc", numvar="magni", hovervar="DATE", options=list(dataMode="markers"))

#plotting results into html file
#plot(earthq)
cat(earthq$html$chart, file="j:/todo/R_geodata/earthq.html")

By clicking this link you will see the result file.

Please, be patient because it takes about 30sec to open….

Greetings,

Marko

 

 

R and GoogleVision

Inspired with TED and Hans Rosling

I found this idea from TED.com where Hans Rosling gave an inspiring talk at TED about social and economic developments in the world over the last 50 years. Rosling visualise his talk in amazing way using animated bubble charts. After that (2010) this technology is also available all others  thanks to Google and R-package developers. You only need R version 2.11.0 or higher and googleVis -library >= 0.2.4 to do you own “bubble chart”.

Short introduction

googleVis is an R package providing an interface between R and the Google Visualisation API. All output of googleVis is html code that contains the data and references to JavaScript functions hosted by Google. You only need to upload this html file into your operators server and open your webbrowser. Voilaa…after that you could “rattle” your data with very new way.
Please, hold onto your hat now we go forward within this issue….

I was so facinated about this “bubble charting” technology that I decided to make also my own test. I have always want to know how energy production, air emissions, and GPD link together…so I collect data from Eurostat and UN to produce my own “bubble chart” from all EU-countries. Of course I calculated all dependent variables per population.

We need only few rows of code:
#first activate library in R
library(googleVis)

#download data from server. Note you have to first "manipulate" your data to appropriate format.

energia <- read.table("http://energy.goeuropeinfo.com/data/CEIP_CLRTAP_UN_UNFCCC_EUROSTAT_me_edited.csv", header=TRUE, sep=";", na.strings="NA", dec=",", strip.white=TRUE)
#lets check that everythin is ok
data(energia)

#after that just write code below to produce your bubble
energiadat <- gvisMotionChart(energia, "Maa", "Vuosi", options=list(width=730, height=540))
plot(energiadat)
cat(energiadat$html$chart, file="eu_ente_emissions.html")

#upload html file into your service provider server

Open Motion chart from here

In Motion chart you could choose four variables to present at the same time. To “run” this chart just push the play button.

By the way…I have also made one oral presentation in January by using motion chartting and belive me…audience ask me to show more and more motion…..

Have Fun,
Marko

Source cite:
1 Markus Gesmann and Diego de Castillo. Using the Google Visualisation API with R. The R Journal, 3(2):40-44, December 2011.

2 CEIP, CLRTAP, UN, UNFCCC and Eurostat emissons data.

Using R with examining apartment house energy consumption effectiveness (DEA effectiveness)

This example is test only. Data itself is “real” data and I think you could do that example also with own data if available. In this example I used library benchmarking.

First set the library and  download data from source

#################################
library(Benchmarking)
#################################
#DEA 1
#output haitakkeet huoneiston suhteen vesi, lämpö ja sähkö
#input vuokransuuruus, asuntojen lukumäärä
#/*lukee suoraan sas-ohjelman csv exportatun datan*/
deamk <- read.table(“http://ekqvist.goeuropeinfo.com/rbloggerqvist/data/deamk.csv”, header=TRUE, sep=”;”, na.strings=”NA”, dec=”,”,
strip.white=TRUE)

#dea1
x1 <- with(deamk, cbind(vuokra_e_nelio_kk, asuntoja)) #INPUT PANOKSET
x1 <- with(deamk, cbind(asuntoja, vuokra_e_nelio_kk)) #INPUT PANOKSET

x1 <- with(deamk, cbind(vuokra_e_nelio_kk)) #INPUT PANOKSET
y1 <- with(deamk, cbind(vesi_vrk_as_litraa, sahko_MWh, lampo_MWh)) # OUTPUT TUOTOKSET

dea.plot.frontier(x1,y1,txt=TRUE, main=”DEA Tehokkuusrintama HeKa aineistosta 2011″)
dea.plot(x1,y1)

#If you want graph into local folder change appropriate folder name below
# example – output graph to jpeg file
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/deamk.jpg”)
dea.plot.frontier(x1,y1,txt=TRUE, main=”DEA Tehokkuusrintama HeKa aineistosta 2011″)
dev.off()

#note before that install “benchmarking” library
e_dea2011out <- dea(x1,y1, RTS=”vrs”, ORIENTATION=”out”)
e_dea2011in <- dea(x1,y1, RTS=”vrs”, ORIENTATION=”in”)   #TÄTÄ KÄYTETTY ANALYYSISITEKSTISSÄ

#saving results into file
#tehokkuusluvut tiedostoon
write.table(eff(e_dea2011out), file = “i:/todo/asuntodata_dea/e_dea2011out.txt”, sep = “\t”, col.names = NA, qmethod = “double”)
write.table(eff(e_dea2011in), file = “i:/todo/asuntodata_dea/e_dea2011in.txt”, sep = “\t”, col.names = NA, qmethod = “double”)

#..more informative by using summary
sink(“i:/todo/asuntodata_dea/summary_deamk.txt”)
summary(e_dea2011in)
sink()

#plotting effectiveness data with density graph
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/dea1_density_mkkiinteistot.jpg”)
eff.dens.plot(e_dea2011in , main=”DEA tiheysjakauma HeKa 2011″)
dev.off()
#and same pic here


#070512

#we are also interested which variable explain most  best effectiveness..

#Meitä kiinnostaa myös mitkä valituista muuttujista selittävät parhaiten
# tehokkuutta
# vesi, lämpö ja sähkö, vuokransuuruus
#testataan tätä lineaarisella regressiolla
# yhdistetään eff tiedostoon alkuperäiset muuttujat
#luetaan eff tiedosto sellainsenaan edellä ajetusta

#here we read above effectiveness data table (note 1= best unit)
effvalmis <- read.table(“http://ekqvist.goeuropeinfo.com/rbloggerqvist/data/eff_dea2011valmis.txt”, header=TRUE, sep=”\t”, na.strings=”NA”, dec=”.”, strip.white=TRUE)
#in this operation we could use merge and unique link variable “id”
yhdista1 <- merge(deamk, effvalmis, by.x = “id”, by.y = “id”, all = TRUE)
attach(yhdista1)
names(yhdista1)
summary(yhdista1)

#Examine variables more details – TUTKITAAN MUUTTUJIA TARKEMMIN
hist(yhdista1$x)
hist(yhdista1$vuokra_e_nelio_kk)
hist(yhdista1$vesi_vrk_as_litraa)
hist(yhdista1$sahko_MWh)
hist(yhdista1$lampo_MWh)

#TUTKITAAN MUUTTUJIA TARKEMMIN
jpeg(“j:/todo/asuntodata_dea/hist_matriisikuva.jpg”)
layout(matrix(1:6,2,3))
hist(yhdista1$x)
hist(yhdista1$vuokra_e_nelio_kk)
hist(yhdista1$vesi_vrk_as_litraa)
hist(yhdista1$sahko_MWh)
hist(yhdista1$lampo_MWh)
dev.off()

#DENSITY
jpeg(“j:/todo/asuntodata_dea/density_matriisikuva.jpg”)
layout(matrix(1:6,2,3))
plot(density(yhdista1$x,na.rm=TRUE))
plot(density(yhdista1$vuokra_e_nelio_kk,na.rm=TRUE))
plot(density(yhdista1$vesi_vrk_as_litraa,na.rm=TRUE))
plot(density(yhdista1$sahko_MWh,na.rm=TRUE))
plot(density(yhdista1$lampo_MWh,na.rm=TRUE))
dev.off()

#SORTED VERSIO
jpeg(“j:/todo/asuntodata_dea/sorted_matriisikuva.jpg”)
layout(matrix(1:6,2,3))
plot(sort(yhdista1$x),pch=”1″)
plot(sort(yhdista1$vuokra_e_nelio_kk),pch=”2″)
plot(sort(yhdista1$vesi_vrk_as_litraa),pch=”3″)
plot(sort(yhdista1$sahko_MWh),pch=”4″)
plot(sort(yhdista1$lampo_MWh),pch=”5″)
dev.off()


#valitaan vain tietyt muuttujat pairs kuvaajaan
yhdista2 <- with(yhdista1, cbind(x, vuokra_e_nelio_kk, vesi_vrk_as_litraa, sahko_MWh, lampo_MWh)) #INPUT PANOKSET

#pairs
jpeg(“j:/todo/asuntodata_dea/pairs_matriisikuva.jpg”)
pairs(yhdista2)
dev.off()

#selitetään tehokkuuskerrointa panos ja tuotosmuuttujilla
sink(“i:/todo/asuntodata_dea/summary_deamk_fit_kaikki_muuttujat.txt”)
lm.r = lm(x ~ vuokra_e_nelio_kk + vesi_vrk_as_litraa + sahko_MWh + lampo_MWh)
summary(lm.r)
sink()

 

#vain tuotosmuuttujat
sink(“i:/todo/asuntodata_dea/summary_deamk_fit_vain_tuotos_muuttujat.txt”)
lm0.r = lm(x ~ vesi_vrk_as_litraa + sahko_MWh + lampo_MWh)
summary(lm0.r)
sink()

 

 

#kertoimet
coef(lm.r) # gives the model’s coefficients

#jäännöstermit eli kuinka paljon annetuilla arvoilla ennuste poikkeaa toteumasta
resid(lm.r) # gives the residual errors in Y

fitted(lm.r) # gives the predicted values for Y

#RESIDUAALIEN TUTKIMINEN

layout(matrix(1:4,2,2))
plot(lm.r)

#KAIKKI
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/dea_residuaalitutkinta_mkkiinteistot_kaikki.jpg”)
layout(matrix(1:4,2,2))
plot(lm.r)
dev.off()

#VAIN TUOTOSMUUTTUJAT
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/dea_residuaalitutkinta_mkkiinteistot_tuotosmuuttujat.jpg”)
layout(matrix(1:4,2,2))
plot(lm0.r)
dev.off()

#VUOKRA
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/dea_residuaalitutkinta_mkkiinteistot_vuokra.jpg”)
layout(matrix(1:4,2,2))
plot(lm1.r)
dev.off()

#VESI
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/dea_residuaalitutkinta_mkkiinteistot_vesi.jpg”)
layout(matrix(1:4,2,2))
plot(lm2.r)
dev.off()

#SÄHKÖ
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/dea_residuaalitutkinta_mkkiinteistot_sahko.jpg”)
layout(matrix(1:4,2,2))
plot(lm3.r)
dev.off()

#LÄMPÖ
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/dea_residuaalitutkinta_mkkiinteistot_lampo.jpg”)
layout(matrix(1:4,2,2))
plot(lm4.r)
dev.off()

#below in Finnish only

ennen kuin regressiomallin tulokset voisi hyväksyä, tulisi arvioida sen sopivuus
selittää dataa. yksi tapa toteuttaa tämä on tutkia residuaaleja visuaalisesti.
mikäli malli on soveltuva, tällöin residuaalivirheet tulisi olla satunnaisia ja
normaalisti jakautuneita.

Lisäksi, poistamalla “tapaus” one case ei tulisi merkittävästi vaikuttaa
mallin sopivuuteen. R mahdollistaa neljän graafisen esityksen tämän arvoimiseksi
käyttämällä plot komentoa.

upper left corner /vasen yläkulma
residuaalit vs mallilla sovitetut arvot. residuaalien tulisi olla satunnaisesti jakautuneita keskiviivan ympärillä. keskiviiva kuvaa virhearvoa nolla. pisteiden suhteen ei siis tulisi olla merkittävää hajontaa tämän viivan ympärillä.

lower left corner / vasen alakulma
standardi Q-Q kuvaaja, tämän kuvaajan tulisi vihjata ovatko residuaalivirheet
normaalisti jakautuneita.

upper right corner /oikea yläkulma
scale-location standardisoitujen residuaalien neliöjuuri (virhetermien tai virhee neliöjuuri) sovituksen tai mallin arvojen funktiona. tässäkin tapauksessa tässä ei tulisi olla tai nähtävissä selkeää trendiä. mikäli on, niin malli tulisi tarkistaa tai mahdollisesti poistaa outlier havaintoja.

lower right corner / oikea alakulma
näyttää jokaisen havainnon mitan eli  “vipuvaikutuksen” tai “voiman” kun määritetään regression tuottamia tuloksia. Cooks etäisyys kuvataan kahdella viivalla, joka on eräs mittari kuvaamaan havaintojen merkitsevyyttä regressiomallissa. pieni etäisyys tarkoittaa sitä, että havainnon / havaintojen poistamisella on vain pieni vaikutus regression tuloksiin. Etäisyydet, jotka ylittävät arvon yksi ovat kyseenalaisia ja viittaavat aineistossa mahdollisesti oleviin outliereihin tai muuten vääränlaiseen malliin (malliasetelmaan).

#Using the Results of a Regression to Make Predictions

vuokra_e_nelio_kk_new=c(3,4,4.5,4.6,4.5,5.5,6.9,5.8,3.6,4.7,5.3,6.2,5.1,3.9,4.3);vuokra_e_nelio_kk_new
predict(lm.r,data.frame(vuokra_e_nelio_kk = vuokra_e_nelio_kk_new), level = 0.9, interval = “confidence”)
where ‘lwr’ is the lower limit of the confidence interval and ‘upr’ is the upper limit of the confidence interval. R does not contain a feature for finding the confidence intervals for predicted values of the independent variable for specified values of dependent variables.

# data plotting as scatter plot/ pistekuvaaja näitä voidaan tehdä niin monta kuin on muuttujia

#SCATTER PLOT

jpeg(“j:/todo/asuntodata_dea/scatterplot_withoutfitline_rent.jpg”)
plot(x, vuokra_e_nelio_kk) dev.off()
plot(x, vesi_vrk_as_litraa)
plot(x, sahko_MWh)
plot(x, lampo_MWh)
plot(x, asuntoja)

 

#FITLINE / KUVAAJA FIT JA TOTEUTUNEET
lm1.r = lm(x ~ vuokra_e_nelio_kk)
plot(x ~ vuokra_e_nelio_kk, yhdista1)
abline(lm1.r$coef,lty=5)

lm2.r = lm(x ~ vesi_vrk_as_litraa)
plot(x ~ vesi_vrk_as_litraa, yhdista1)
abline(lm2.r$coef,lty=5)

lm3.r = lm(x ~ sahko_MWh)
plot(x ~ sahko_MWh, yhdista1)
abline(lm3.r$coef,lty=5)

lm4.r = lm(x ~ lampo_MWh )
plot(x ~ lampo_MWh, yhdista1)
abline(lm4.r$coef,lty=5)

lm5.r = lm(x ~ asuntoja)
plot(x ~ asuntoja, yhdista1)
abline(lm5.r$coef,lty=5)

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/fitline_vuokra.jpg”)
lm1.r = lm(x ~ vuokra_e_nelio_kk)
plot(x ~ vuokra_e_nelio_kk, yhdista1)
abline(lm1.r$coef,lty=5)
dev.off()

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/fitline_vesi.jpg”)
lm2.r = lm(x ~ vesi_vrk_as_litraa)
plot(x ~ vesi_vrk_as_litraa, yhdista1)
abline(lm2.r$coef,lty=5)
dev.off()

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/fitline_sahko.jpg”)
lm3.r = lm(x ~ sahko_MWh)
plot(x ~ sahko_MWh, yhdista1)
abline(lm3.r$coef,lty=5)
dev.off()

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/fitline_lampo.jpg”)
lm4.r = lm(x ~ lampo_MWh )
plot(x ~ lampo_MWh, yhdista1)
abline(lm4.r$coef,lty=5)
dev.off()

# example – output graph to jpeg file
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/fitline_asuntoja.jpg”)
lm5.r = lm(x ~ asuntoja)
plot(x ~ asuntoja, yhdista1)
abline(lm5.r$coef,lty=6)
dev.off()

#IN THE SAME PICTURE / SAMAAN KUVAAN
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/fitline_matriisikuva.jpg”)
layout(matrix(1:6,2,3))
lm1.r = lm(x ~ vuokra_e_nelio_kk)
plot(x ~ vuokra_e_nelio_kk, yhdista1)
abline(lm1.r$coef,lty=5)
lm2.r = lm(x ~ vesi_vrk_as_litraa)
plot(x ~ vesi_vrk_as_litraa, yhdista1)
abline(lm2.r$coef,lty=5)
lm3.r = lm(x ~ sahko_MWh)
plot(x ~ sahko_MWh, yhdista1)
abline(lm3.r$coef,lty=5)
lm4.r = lm(x ~ lampo_MWh )
plot(x ~ lampo_MWh, yhdista1)
abline(lm4.r$coef,lty=5)
lm5.r = lm(x ~ asuntoja)
plot(x ~ asuntoja, yhdista1)
abline(lm5.r$coef,lty=5)
dev.off()

#MUUTTUJAT SUHTEESSA TEHOKKUUSKERTOIMEEN
#LISÄKSI PIIRRETÄÄN KUNKIN MUUTTUJAN FIT-VIIVA
jpeg(“j:/todo/asuntodata_dea/fitline_kaikki_tuotosmuuttujat_samassakuvassa2.jpg”)
matplot(cbind(lampo_MWh,sahko_MWh,vesi_vrk_as_litraa),x,xlab=”x”,ylab=”y”)
#matplot(cbind(x,(lampo_MWh,sahko_MWh,vesi_vrk_as_litraa),xlab=”x”,ylab=”y”)
abline(lm4.r,lty=1)#LÄMPÖ
abline(lm3.r,lty=2)#SÄHKÖ
abline(lm2.r,lty=3)#VESI
dev.off()

Figure : Original x shown with “1”, with small error as “2” and with large error as “3”. The regression lines for the no measurement error, small error and large error are
shown as solid, dotted and dashed lines respectively.

#DENSITY / JAKAUMAT
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/density_matriisikuva.jpg”)
layout(matrix(1:4,2,2))
plot(density(lampo_MWh,na.rm=TRUE))
plot(density(sahko_MWh,na.rm=TRUE))
plot(density(vesi_vrk_as_litraa,na.rm=TRUE))
dev.off()

#EXAMINING CORRELATION / KATSOTAAN VIELÄ KORRELAATIOT
data <- with(yhdista1, cbind(x, asuntoja, vuokra_e_nelio_kk, vesi_vrk_as_litraa, sahko_MWh, lampo_MWh))

# First Correlogram Example
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/correlogram1_.jpg”)
library(corrgram)
corrgram(data, order=TRUE, lower.panel=panel.shade,
upper.panel=panel.pie, text.panel=panel.txt,
main=”DEA tehokkuuskertoimen (x) ja mallin muuttujien välinen korrelaatio”)
dev.off()

# Second Correlogram Example
# library(corrgram)
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/correlogram2_.jpg”)
corrgram(data, order=TRUE, lower.panel=panel.ellipse,
upper.panel=panel.pts, text.panel=panel.txt,
diag.panel=panel.minmax,
main=”DEA tehokkuuskertoimen (x) ja mallin muuttujien välinen korrelaatio”)
dev.off()

# Third Correlogram Example
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/correlogram3_.jpg”)
library(corrgram)
corrgram(data, order=NULL, lower.panel=panel.shade,
upper.panel=NULL, text.panel=panel.txt,
main=”DEA tehokkuuskertoimen (x) ja mallin muuttujien välinen korrelaatio”)
dev.off()

library(psych)
library(corrgram)

#PIIRRETÄÄN KUVAA
jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/matrix_scatterplots_.jpg”)
pairs(data, main=”DEA tehokkuuskertoimen (x) ja mallin muuttujien välinen korrelaatio”)   #draw a matrix of scatter plots for the first 5 variables
dev.off()

jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/histograms_for_all_variables_.jpg”)
multi.hist(data) #draw the histograms for all variables
dev.off()

jpeg(“i:/todo/asuntodata_dea/scatter_histograms_correlations_for_all_variables_.jpg”)
pairs.panels(data) #draws scatterplots, histograms, and shows correlations  (source found in the psych package)
dev.off()

That’s it…..

Copyright MySci 2024
Tech Nerd theme designed by Siteturner