Oiredata ja tartunnat

Ikäryhmäkohtaisten oiretietojen kautta voidaan approksimoida tartuntamääriä. Mentelmiä on varmaan muitakin, mutta antaa osviitta siitä mitä mahdollisesti tapahtuu seuraavan kahden viikon aikana.

Katsoin ikäryhmäkohtaisia vastaavien viikkojen tartunta- ja oiretietoja. Kun lasketaan viikon 30 oiretietojen summa ja siitä suhdeluku suhteessa tartuntojen viikkokohtaiseen summaan sain keskimäärin ikäryhmäkohtaisessa tarkastelussa 29.4 oire-ilmoitusta / tartunta /viikko.

Kehitysideoita. Viikkokohtaiset erittelyt tulisi tehdä seuraavalla tavalla:

  • oiredata aikaväli viikko, kahden viikon takainen
  • tartuntadata aikaväli viikko, edellinen viikko nykyhetkestä

Tarkastelu tulee oiredatan suhteen tehdä kahden viikon päähän, koska 4-7 päivää COVID-19 tauti saattaa olla oireinen tai vähäoireinen. Oireiden alusta menee 4-6 päivää, kunnes potilas hakeutuu testeihin tai saa testituloksen. Pari kolme päivää varataan testituloksen saamiselle, näin ollen viikkokohtainen aikaväli on perusteltu, kunhan oire- ja tartuntadatan aikaväli on 2 viikkoa. Eli esim. viikon 30 tartuntatiedot ja vastaavasti viikon 27 oiredata. Näiden avulla voidaan määrittää suhdeluvut ja käyttää niitä tulevien viikkojen ennusteissa.

Copyright MySci 2024
Tech Nerd theme designed by Siteturner